KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ FORD POLSKA W ZWIĄZKU Z PROGRAMEM „FORD AMBASADOR”

Administratorem danych osobowych jest: Ford Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Ford Polska” lub „my”)

Dane kontaktowe Ford Polska: Ford Polska Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cel i podstawa prawna przetwarzania: Państwa dane osobowe przetwarzamy w oparciu o Państwa zgodę, którą mogą Państwo wycofać w każdym czasie pisząc do nas na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Wycofanie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Przetwarzanie dokonywane jest w następujących celach:

Na etapie postępowania rekrutacyjnego:

(i)        w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do wzięcia udziału w Programie „Ford Ambasador” – na tym etapie przekażemy Państwa dane osobowe - w postaci: imienia, nazwiska, nazwy firmy, służbowego adresu e-mail, udostępnionego przez Państwa linku do Państwa zawodowego profilu na portalu LinkedIn - naszym partnerom zajmującym się w naszym imieniu działalnością marketingową, którzy razem z nami ocenią Państwa kandydaturę pod względem kryteriów doboru do Programu „Ford Ambasador” zakomunikowanych powyżej;

Po wybraniu Państwa kandydatury do wzięcia udziału w Programie „Ford Ambasador”:

(ii)   w celu budowania pozytywnego wizerunku marki Ford w mediach społecznościowych oraz wizerunku pracowników Ford Polska, a także pracowników Autoryzowanych Dealerów Forda jako ekspertów w dziedzinie  motoryzacji za pośrednictwem narzędzia „Sharebee” umożliwiającego wysyłkę i moderację stosownych wpisów do zamieszczenia na Państwa portalach społecznościowych oraz prowadzenie kampanii marketingowych;

(iii)      w celu prowadzenia analiz statystycznych w ramach usługi „Sharebee”, a mianowicie aktywności i performance treści opublikowanych za pośrednictwem platformy „Sharebee”, np. ustalenia jakie treści sprzedają się najlepiej, którzy pracownicy są najskuteczniejsi, w których kanałach social media, kiedy i co publikować.

Odbiorcy danych: Na etapie postępowania rekrutacyjnego - Państwa dane mogą być udostępniane: podmiotom współpracującym z nami w zakresie działań marketingowych. Po wybraniu Państwa kandydatury do wzięcia udziału w Programie „Ford Ambasador” - poza podmiotami określonymi powyżej, odbiorcą Państwa danych osobowych będzie również spółka „Sharebee” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie udostępniająca oraz obsługująca narzędzie „Sharebee” oraz jej podwykonawcy.

Rodzaje przetwarzanych danych/Państwa Prywatność: W przypadku, gdy Państwa kandydatura zostanie wybrana do wzięcia udziału w Programie „Ford Ambasador”, Ford Polska oraz podmioty z nami współpracujące w zakresie działań marketingowych, w tym Sharebee Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, będą miały dostęp do Państwa imienia, nazwiska, służbowego adresu e-mail, informacji zamieszczonych na profilach w mediach społecznościowych za pośrednictwem platformy Sharebee, a dotyczących produktów i usług marki Ford (w tym ewentualnie Państwa zdjęcia profilowego związanego z taką udostępnioną informacją), Państwa aktywności na koncie w ramach platformy „Sharebee” oraz – w przypadku zamieszczenia – do zdjęcia profilowego na platformie „Sharebee”. Ford Polska, ani żaden z podmiotów współpracujących nie ma dostępu do prywatnych elementów Państwa profili społecznościowych, nie przechowuje haseł do logowania, ani nie ma dostępu do żadnych Państwa wiadomości prywatnych.

Okres retencji: W przypadku, gdy Państwa kandydatura nie zostanie wybrana do wzięcia udziału w Programie „Ford Ambasador” - Państwa dane osobowe zostaną usunięte 90 dni po zakończonym postępowaniu rekrutacyjnym lub po wycofaniu przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, którekolwiek ze zdarzeń nastąpi wcześniej. W przypadku, gdy Państwa kandydatura zostanie wybrana do wzięcia udziału w Programie „Ford Ambasador”, wówczas Państwa dane będą przechowywane do czasu wycofania przez Państwa zgody. Z uwagi na relację łączącą Państwa z Ford Polska – Państwa dane osobowe - mogą być przetwarzane dla innych celów w innych bazach danych również po zakończonym postępowaniu rekrutacyjnym lub wycofaniu przez Państwa zgody na przetwarzanie.

Państwa prawa: W zakresie oraz w przypadkach przewidzianych w mających zastosowanie przepisach prawa, poza prawem do wycofania zgody, przysługuje Państwu także prawo dostępu do treści danych, otrzymania ich kopii, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw można skontaktować się z nami wykorzystując podane dane kontaktowe. Prosimy wówczas o poinformowanie nas, z którego prawa i w jakim zakresie chcą Państwo skorzystać. Ponadto, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Informacja o dobrowolności/konieczności podania danych i konsekwencjach ich niepodania: Wzięcie udziału w Programie „Ford Ambasador” jest całkowicie dobrowolne. W przypadku niepodania danych/niewyrażenia zgody na ich przetwarzanie w powyższych celach/wycofania zgody będzie się to wiązało z niemożnością uczestniczenia w rekrutacji, a następnie partycypowania w Programie „Ford Ambasador”.

O Autorze
Sharebee
Author: SharebeeEmail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Inne artykuły tego autora


Drukuj   E-mail

Zobacz także